Şcoala Step by Step dă start la înscrieri

21:15:00 0 Comments A+ a-


Am mai scris despre ce inseamna scoala Step by step si zilele acestea am primit un comunicat nou din partea lor prin care anunta ca incep inscrierile pentru clasa I si a V-a, asadar daca va tenteaza sa va duceti juniorii intr-o scoala care sa le placa cu adevarat, iata mai jos detalii:

Școala Step by Step anunţă începerea înscrierilor pentru anul școlar 2013-2014 la două clase pregătitoare, două clase I şi o clasă a V-a.
Într-o perioadă în care sistemul de educaţie din România îşi caută drumul, Asociaţia Centrul Step by Step Pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională creează soluţii pentru  educaţie de calitate.
Şcoala Step by Step, autorizată prin OMECTS nr. 5893/27.09.2012, susține servicii educaţionale de calitate, unde mediul este atractiv, stimulativ și pune în prim plan acceptarea și respectarea diversităţii – lucru care  se construieşte prin cooperare cu familiile elevilor.
“Programul pentru clasa a V-a promovează aceleaşi valori şi principii ale metodologiei alternativei educationale Step by Step care au fost implementate pentru învățământul primar: dezvoltarea și construirea competenţelor pentru viaţă, individualizarea actului didactic de predare-învăţare-evaluare, lucrul în grupuri mici şi respectarea ritmului individual în aşa fel încât fiecare copil să-şi atingă potenţialul maxim”, spune Carmen Lică, director executiv al Centrului pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională (CEDP) Step by Step.

Elementele care particularizează Şcoala generală Step by Step sunt:
·                  școala ia în considerare experienţa personală de cunoaştere şi socială a fiecărui elev, precum și interesele acestuia.
·                     prezenţa diversităţii în colectivele de elevi favorizează îmbogăţirea experienţei individuale;
·                  școala dezvoltă capacitatea de a întelege şi respecta drepturile tuturor persoanelor și de a rezolva paşnic neînţelegeri şi conflicte;
·                     promovarea egalității de şanse, în rândul elevelor şi elevilor săi şi al corpului profesoral;
·                     pregătirea de tinere şi tineri capabili să acţioneze adecvat provocărilor globalizării;
·                     construirea unei atmosfere care să încurajeze curiozitatea si gândirea critică;
·                     încurajarea interacţiunii şi comunicarii dintre elevi.
Despre alternativa educaţională Step by Step
Alternativa educaţională Step by Step implementează metode de predare - invatare – evaluare  centrate pe copil, încurajează implicarea familiei şi a comunităţii în învăţământul preşcolar şi şcolar și respectă curriculum național.
În alternativa educaţională Step by Step, copiii sunt încurajaţi să facă alegeri, să îşi asume responsabilitatea pentru deciziile lor, să îşi exprime ideile în mod creativ, să se ajute reciproc, să îşi dezvolte abilităţile de gândire critică şi să gândească liber. Copiii educaţi în spiritul Step by Step reuşesc să definească şi să rezolve singuri problemele cu care se confruntă, să comunice uşor cu cei din jur, să înţeleagă şi să negocieze.
Aplicarea alternativei Step by Step a fost reglementată de Ministerul Învăţământului în 1994.

Ştiaţi că în clasele Step by Step:
  1. activităţile sunt organizate în centre de activitate, ceea ce îi ajută pe copii să comunice și să relaţioneze mai bine, încurajând lucrul în echipă?
  2. există două cadre didactice? Copiii beneficiază de îndrumarea a doi învăţători. 
  3. se face o evaluare continuă descriptivă, acest lucru constituind un feedback permanent asupra evoluţiei copilului?
  4. nu e încurajată competiţia? Copiii nu sunt comparaţi între ei, ci doar cu ei înşişi; fiecare copil are propriul ritm de dezvoltare.

Iata cum este o zi la scoala Step by Step:


În lumea Step by Step te întâmpină o atmosferă caldă, prietenoasă în care copiii  sunt atât de absorbiţi de preocupările lor încât s-ar putea să ai surpriza să nici nu observe că cineva străin a intrat în clasă. Mobilierul modular împarte spaţiul sălii în „centre de activitate” bine delimitate, în care lucrează grupuri de 5-6 copii aşezaţi în jurul unor măsuţe. Se poate ghici uşor ce fel de activitate se desfăşoară în fiecare centru. Materialele didactice existente le personalizează: Centrul de citire, Centrul de matematică, Centrul de scriere, Centrul de ştiinţă, Centrul de artă şi în şfârşit Centrul de construcţii. Toate piesele de mobilier sunt raportate la înălţimea copiilor, fapt care permite accesul la toate materialele de care aceştia au nevoie în realizarea sarcinilor de lucru. Spaţii accesibile copiilor sunt destinate expunerii lucrărilor şi rezultatelor muncii lor.
Chiar îţi vine să te întrebi: De ce un Centru de construcţii? E un loc de joacă? Aparent da, dar nu numai de joacă. Este un loc în care, cu nişte sarcini bine formulate,   prin joc, copiii îşi consolidează cunoştinţele matematice, de scris-citit, învaţă să colaboreze, să lucreze în echipă.
Pe pereţi sunt expuse o serie de materiale, instrumente de lucru specifice alternativei educaţionale Step by Step: panoul care ajută la evidenţierea copiilor prezenţi şi a celor absenţi, agenda zilei, calendarul naturii, panoul centrelor de activitate şi alegerea acestora de către copii, regulile clasei.
Fiecare zi începe cu un moment special , Întâlnirea de dimineaţă.
Această activitate  oferă tuturor copiilor posibilitatea de a se conecta optim la cerinţele grupului, ale spaţiului şi  ale activităţilor planificate pentru ziua respectivă.
Principalele calităţi care conturează întâlnirea de dimineaţă sunt grija şi respectul faţă de ceilalţi, încrederea fiecărui copil în sine că poate împărtăşi idei şi experienţe importante. Scopul întâlnirii de dimineaţă este acela de a imprima un sentiment de unitate şi non competivitate în interiorul grupului. Copiii se aşează în cerc pentru a se putea vedea unii pe alţii. Cadrul didactic face parte din cerc şi adoptă aceeaşi poziţie alături de copii – pe scaun sau  pe podea. În toate momentele întâlnirii de dimineaţă, rolul educatorului este acela de mediator, el va coordona activităţile „din umbră”, încurajând exprimarea liberă a copiilor, comunicarea, respectul reciproc.
Fiecare secvenţă a întâlnirii de dimineaţă este bine proiectată şi are obiective foarte clare.
v  Salutul
Acest moment cultivă norme de bază în comportamentul copiilor, îi învaţă respectul pentru cei din jur şi creează premizele pentru formarea unui colectiv sudat, bazat pe relaţii de prietenie.
v  Identificarea zilei şi Precizarea datei
Această practică este importantă deoarece orientează copilul în timp şi spaţiu, îl învaţă să se raporteze la repere temporale:  „ ieri, azi, mâine...”
v  Calendarul naturii
Copiii sunt invitaţi să comenteze vremea de afară. Este un prilej bun în care urmărim:
          - descrierea zilei din punct de vedere meteorologic – marcare (pictograme, în    scris)
- discuţii despre anotimpuri şi schimbările petrecute în natură
- completarea calendarului naturii
- predicţii meteorologice
v  Noutăţile zilei
Acest punct al întâlnirii de dimineaţă promovează dezvoltarea practicilor democratice prin furnizarea de informaţii în mod deschis, tuturor. Facilitează şi oferă tuturor copiilor dreptul de a se adresa grupului şi de a fi ascultaţi. Copiii se înscriu liber la acest moment al întâlnirii de dimineaţă şi nu vor fi constrînşi nici în conţinutul mesajului lor, nici în modalitatea de exprimare. Ei pot relata evenimente semnificative din viaţa lor sau pur şi simplu mici întâmplări pe care ei doresc să le împărtăşească grupului. Cadrul didactic va avea grijă să încurajeze vorbitorul să se adreseze grupului şi să evite intervenţiile dirijiste.
Regulile clasei Step by Step
Regulile sunt anunţuri normative care stabilesc comportamentul fiecăruia. Ele stabilesc, mai degrabă, ceea ce trebuie să se facă decât ceea ce nu trebuie să se facă. Din acest motiv ele trebuie formulate în enunţuri scurte, pozitive, uşor de înţeles de către copii. Procesul de stabilire a regulilor este unul viu, activ, care se iniţiază încă din primele zile şi continuă pe tot parcursul anului. Odată deschisă lista regulilor stabilite, ele sunt redactate pe un tabel care este afişat la loc vizibil, accesibil copiilor. Este important şi necesar ca ori de câte ori este nevoie să se facă referire la regulile menţionate, să se discute şi să se dezbată.
Centrele de activitate
Aşa cum am precizat, în clasa Step by Step procesul de învăţare se desfăşoară simultan pentru disciplinele prevăzute în programă. Aceasta permite atât lucrul individual, cât şi în grup sau în pereche. Modul în care sunt enunţate sarcinile din centru indică pe de o parte tipul de activitate, iar pe de altă parte permite individualizarea învăţării. Gradul de complexitate şi oferirea de sarcini diferenţiate sunt de asemenea menite să asigure tratarea diferenţiată în funcţie de nevoile şi interesul fiecărui copil în parte. Lucrul în centre de activitate permite cadrului didactic o mai atentă observare a copiilor şi oferă posibilitatea unei prime evaluări şi îndrumări în atingerea obiectivelor propuse. Odată realizate sarcinile, se face rotirea centrelor astfel încât pe parcursul zilei copiii reuşesc să acopere toate obiectele de studiu prevăzute în programă şi care în sistemul tradiţional sunt recunoscute ca discipline. Cadrul didactic trebuie să explice raţiunea şi mecanismul  alegerii centrelor de activitate astfel încât aceasta să se facă în mod conştient şi responsabil.
Evaluarea
În alternativa Step by Step evaluarea este un process continuu care are drept scop înregistrarea progreselor în dobândirea de competenţe şi atingerea obiectivelor. Aceasta înlătură ierarhizarea copiilor în funcţie de rezultate, practică dovedită în mod ştiinţific ca fiind nefastă pentru dezvoltarea copilului la această vârstă. Copilul se compară cu el însuşi, este încurajat şi apreciat, greşeala se corectează nu se amendează.


 


Mai multe informaţii puteţi găsi pe site-ul www.scoalastepbystep.ro. Programările pentru vizite pot fi făcute telefonic (Coordonator Educaţional – Mihaela Stafiescu – 0724 259 856).